(Aan)bidden

We hebben een verlangen om God te ontmoeten.

Aanbidden doen we door het zingen van liederen en door veel tijd vrij te maken voor gebed.

God aanbidden doen we ook door stil te zijn en naar zijn stem te luisteren.

In onze samenkomsten nemen we daarom ruim de tijd om God te eren. We hebben een groot verlangen om God’s nabijheid te zoeken en om Hem te ontmoeten.


Hope 4