Kinderwerk

Wij vinden het belangrijk dat kinderen en tieners op hun eigen niveau ontdekken wie God is.
Voor de tieners is dit om de week. Voor elke groep is er een eigen programma.

Voor kinderen in de basisschool leeftijd hebben we elke zondag een eigen programma. Dit sluit aan bij de leeftijd en interesses van het kind.

De kinderen gaan eerst met de ouders mee naar de samenkomst.

Na de aanbidding (het zingen, of na 30 minuten) gaan ze met hun kinderwerker mee naar hun eigen ruimte.

In de kinderdienst is ruimte voor gezelligheid, plezier en individuele aandacht.

In een veilige vertrouwde ruimte leren we de kinderen wat er in de Bijbel staat.

Er wordt op hun eigen niveau gewerkt aan kennis van de Bijbel (Gods Woord). Eerst lezen we een gedeelte uit de kinderbijbel.

Daarna wordt dit verwerkt op een creatieve manier (knutselen, zingen, dansen, maar ook toneel en andere originele manieren/ ideeën komen aan bod).

We vinden het belangrijk om te investeren in de kinderen, zodat zij ook de liefde van Jezus zullen ervaren.

Onze missie is om de kinderen te bemoedigen en uit te dagen om Jezus te volgen, te vertrouwen op Gods onvoorwaardelijke liefde en zich te laten leiden door de Heilige Geest.
Visie

De kinderen kennen God persoonlijk, weten zich geliefd, functioneren op hun eigen niveau als volgelingen van Jezus en beïnvloeden hun leefomgeving.

We bieden de kinderen een plek waar ze zich veilig en gezien voelen en met plezier komen.

Een plek waar ze verhalen horen over God, Jezus en de Heilige Geest. Waar ze leren God te aanbidden met muziek, dans en gebed en waar de kinderen Gods nabijheid en Zijn liefde ervaren. Elk kind is welkom zoals hij/zij is.

Spreuken 22:6 Leer een kind van jongs af aan de juiste weg, en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is.